Mask Information

HANDMADE USING HYDROPHOBIC FABRIC WITH ANTIBACTERIAL TREATMENT

All our masks are handmade in Barcelona. The mask must cover the mouth and nose and it must not be touched during use. This is not a medical product, it's been made to offer protection when used with a certified filter (not included).
Be safe... protect your smile!
. . . . . . . .
Each mask has 2 layers, creating a pocket.
We recommend you insert a certified filter.
The masks are washable and reusable, we recommend you wash it by hand.
The adult masks have a nose bridge to adjust the mask to your face comfortably.
. . . . . . . .
Our masks are one of a kind.
The Tie-dye collection was created by dyeing real fabric by hand and then photographing each piece. The Magic and Christmas collection are original illustrations by Maria Ferrés Amat. The full moon mask is a real photography taken by Maria Ferrés Amat in Lake Tahoe, California.

FET A MÀ - TEIXIT HIDRÒFUG AMB TRACTAMENT ANTIBACTERIÀ

Totes les nostres mascaretes estan fetes a mà a Barcelona. La mascareta ha de tapar la boca i el nas i no s’ha de tocar durant l’ús. Aquest no és un producte mèdic, s'ha creat per oferir protecció quan s'utilitza amb un filtre certificat (no inclòs). Be safe... protect your smile!
. . . . . . . .
Cada màscara té 2 capes, creant una butxaca.
Us recomanem que inseriu un filtre certificat.
Les mascaretes són rentables i reutilitzables, us recomanem que la renteu a mà.
Les mascaretes per a adults tenen un pont nasal per ajustar-les a la cara còmodament.
. . . . . . . .
Les nostres mascaretes són úniques.
La col·lecció Tie-dye es va crear tenyint teixits reals a mà i després fotografiant cada peça. La col·lecció Màgia i Nadal són il·lustracions originals de Maria Ferrés Amat. La mascareta de la lluna plena és una autèntica fotografia feta per Maria Ferrés Amat a Lake Tahoe, Califòrnia.

 

HECHO A MANO - TELA HIDRÓFUGA CON TRATAMIENTO ANTIBACTERIANO


Todas nuestras mascarillas están hechas a mano en Barcelona. La mascarilla debe cubrir la boca y la nariz y no debe tocarse durante el uso. Este no es un producto médico, está hecho para ofrecer protección cuando se usa con un filtro certificado (no incluido). Be safe... Protect your smile!
. . . . . . . .
Cada mascarilla tiene 2 capas, creando un bolsillo.
Le recomendamos que inserte un filtro certificado.
Las mascarillas son lavables y reutilizables, recomendamos lavarlas a mano.
Las mascarillas para adultos tienen un puente nasal para ajustarla cómodamente a tu rostro.
. . . . . . . .
Nuestras mascarillas son únicas.
La colección Tie-dye se creó teñiendo tela real a mano y luego fotografiando cada pieza. La colección Magia y Navidad son ilustraciones originales de Maria Ferrés Amat. La mascarilla de luna llena es una fotografía real tomada por Maria Ferrés Amat en Lake Tahoe, California.